Bulevar Kralja Aleksandra 40/2, BEOGRAD    tel: +381 11/32-43-774, 063 20-68-60

GRANA STOMATOLOGIJE VRSTA PREGLEDA CENA
OPŠTA STOMATOLOGIJA PREGLED Prvi pregled
Pregled sa pismenim izveštajem
Lokalna anestezija
Retroalveolarni rendgen snimak
besplatan
2.500,00
500,00
250,00
DEČIJA  I PREVENTIVNA STOMATOLOGIJA Uklanjanje mekih naslaga i instrukcija oralne higijene
Impregnacija zuba pastama natrijum florida
Zalivanje fisura
Vađenje mlečnog zuba i ostale usluge kao kod odraslih
2.000,00
1.500,00
1.000,00
+20%
BOLESTI ZUBA PLOMBA AMALGAMSKA privremene
jednopovršinska
dvopovršinska
tropovršinska
800,00
2.000,00
2.500,00
3.000.00
 KOMPOZITNA jednopovršinska
dvopovršinska
tropovršinska
2.500,00
3.000,00
3.500,00
 PREKRIVANJE PULPE direktno ili indirektno 500,00
UKLANJANJE IZ KANALA starog punjenja
stranog tela
2.000,00
2.500,00
 PUNJENJE KANALA jednokorenog zuba
višekorenog zuba
2.500,00
2.000,00
 UGRADNJA KOČIĆA parapulparno
intro radikularno
2.500,00
3.000,00
PARADONTOLOGIJA KAUZALNA TERAPIJA Motivacija i obuka u oralnoj higijeni
Uklanjanje naslaga sa zuba
Kiretaža džepa
Aplikacija leka u džep
Drenaža paradontalnog apcesa
1.500,00
2.500,00
1.500,00
1.500,00
2.000,00
HIRURŠKA TERAPIJA Vidmanova operacija (po zubu)
Gingivektomija
Frenektomija
8.000,00
6.000,00
6.000,00
 ORALNA HIGIJENA Rutinsko vađenje zuba
Hirurško vađenje zuba
Incizija apscesa
Biološka hemostaza
Terapija alveolitisa (po seansi)
2.500,00
12.000,00
2.000,00
1.500,00
1.000,00
 PROTETIKA Parcijalna pločasta proteza
Parcijalna skeletirana proteza
Totalna proteza
Direktno podlaganje proteze
Indirektno podlaganje proteze
Reparatura proteze (lomljenje, nadogradnja zuba ili kukica)

30.000,00
42.000,00
32.000,00
2.000,00
5.000,00
3.000,00

Privremene krune
Skidanje stare krune (po zubu)
Keramičke krune
Cirkon krune
Frezovana kruna
Livena nadogradnja
Fabrička nadogradnja
Attachment CEKA REVAKS
 1.000,00
2.000,00
12.000,00
25.000,00
15.000,00
3.000,00
2.500,00
18.000,00